-ภาพข่าว

ชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบตาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี) ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดชลุบรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตรย์แห่งกรุงธนบุรี)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย และขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักาชาติบ้านเมือง และสร้งสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป