-ชุมชนสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม

นอภ.บางละมุง ลั่นต้องเอาจริงแก้ไขน้ำเสียเรือนจำ หลังพบหน่วยงานต้นปัญหาไม่ให้ความร่วมมือ อาจต้องใช้ยาแรง

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (20 ธันวาคม 2564) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยา หลังจากพบปัญหาน้ำเสียดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นอกจากส่วนของอำเภอบางละมุงแล้ว นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ยังนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากเรือนจำพิเศษพัทยาด้วย

ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการทำงานจัดการปัญหาน้ำเสียจากเรือนจำ พร้อมรายงานผลการดำเนินการทำความสะอาดกำจัดกากตะกอน และ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้รับทราบ ก่อนที่จะนำเสนอแนวทางในการระบายนำออกจากเรือนจำสู่ลำรางสาธารณะ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ซึ่งมี 2 เส้นทางหลัก ได้แก่

1. โครงการวางท่อ HDPE ระบายน้ำออกจากเรือนจำพิเศษพัทยา เส้นทางหลังเรือนจำพิเศษ งบประมาณ 121,234 บาท 2.โครงการวางท่อ HDPE ระบายน้ำทิ้งเรือนจำพิเศษพัทยา เส้นทางหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ม.4 งบประมาณ 57,292 บาท พร้อมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำทิ้งและน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ต่อมา นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า จากการรายงานของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของอำเภอบางละมุง และของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล และทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พบว่าทางเรือนจำพิเศษพัทยา ยังไม่เร่งดำเนินการในการร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการด้วยกัน และยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้น ยังคงเป็นปัญหาที่ชาวบ้านต้องแบกรับเอาไว้ ทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากชาวบ้าน ดังนั้นในส่วนของเรือนจำพิเศษพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้มากว่านี้ อำเภอต้องเห็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน แต่ทุกวันนี้พบว่าการแก้ปัญหากลับไม่ได้เดินหน้าไปด้วยกัน

นายวุฒิศักดิ์ กล่าวอีกว่าในการปล่อยน้ำเสียลงพื้นที่สาธารณะ ทางเทศบาลสามารถดำเนินการแจ้งความได้กับทุกคน หรือทุกหน่วยงานที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาถือว่ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา ในส่วนของเรือนจำพิเศษพัทยาต้องออกมาแสดงความจริงใจมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นปัญหาก็จะไม่จบ พอเปลี่ยน ผู้บัญชาการเรือนจำใหม่ ก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่

นอภ.บางละมุง ระบุอีกว่าหากในการประชุมครั้งต่อไป พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา อาจจะต้องมีการตัดสินใจใช้ยาแรง แจ้งความดำเนินคดีกับเรือนจำพิเศษพัทยาก็ได้ โดยการประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม ที่จะถึงนี้.