ภาคธุรกิจโรงแรมเผยอัตราเข้าพักกระเตื้องช่วงหยุดยาว 3 วัน หลังรัฐผ่อนปรนดื่มแอลกอฮอล์

นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เปิดเผยว่าสำหรับในช่วงวันหยุดยาว 3 วันนี้พบว่าบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาค่อนข้างคึกคักพอสมควร แต่ก็ไม่มากนักเหมือนในช่วงการจัดงานเทศกาลพลุพัทยาที่ผ่านมา แต่ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐมีนโยบายผ่อนปรนให้กับเมืองพัทยาสามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ในร้านอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสในพักผ่อนหรือสังสรรค์ในช่วงที่เดินทางมาพักผ่อนหรือท่องเที่ยวได้ อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นอีกครั้งในช่วงปีใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีแผนการในการเดินทางและจับจองห้องพักไว้แล้ว

นายพิสูจน์ กล่าวต่อไปว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ยืนยันว่าทุกฝ่ายพร้อมน้อมรับมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ แต่เมื่อสถานการณ์ดูคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น อยากเสนอให้รัฐลองพิจารณาในการผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม โดยให้ดูจากสถิติของปัญหาผู้ติดเชื้อซึ่งหากมีแนวโน้มลดลงก็อาจแก้หรือเสริมการผ่อนปรนในด้านอื่นๆเพื่อให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวดีขึ้น ที่สำคัญให้ดูจากมาตรการเปิดประเทศของกลุ่มประเทศคู่แข่งทางด้านการท่องเที่ยวที่ยังคงมีมาตรการในการป้องกันและพยายามลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความเป็นอิสระให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยหากมีผลหรือเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบโดสตามข้อกำหนดของ WHO หรือองค์กรอนามัยโลก ก็จะยกเลิกการตรวจแบบ RT-PCR ที่มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่า 2,000 บาทที่ต้องกักตัวในที่พักเพื่อรอผลเป็นเวลา 6-8 ชม.แต่จะใช้การตรวจแบบ ATK ที่มีค่าใช้จ่ายเพียง 200-300 บาทและทราบผลในเวลาไม่ถึง 1 ชม.แทน โดยหลังทราบผลหากไม่พบการติดเชื้อก็จะให้อิสระนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเช่นกัน

ขณะที่สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นจนถึงปัจจุบันก็มีสัญญาณบ่งชี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักมากนัก โดยปัจจุบันจะมีการเดินทางมายังพื้นที่เมืองพัทยาเฉลี่ยวันละประมาณ 300-400 คน ซึ่งกรณีนี้ที่อาจจะมาไม่มากนัก อาจเกิดจากมาตรการควบคุมของไทยที่เข้มข้นและมาตรการในต่างประเทศเองที่หลายประเทศยังคงมีปัญหาการแพร่ระบาดหนักอยู่ อีกทั้งในหลายประเทศเมื่อมาท่องเที่ยวแล้วการเดินทางกลับก็ต้องถูกกักตัว 14 วัน จึงอาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่สูงมากนัก จนกว่าpสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น.