กฟภ.พัทยาเร่งเปลี่ยนตู้มิเตอร์ไฟใหม่ ริมชายหาดพัทยา เพื่อความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชลบุรี (24 พ.ย.2564) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่บริเวณริมชายหาดพัทยา เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงตู้จ่ายระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ ที่ติดตั้งบริเวณถนนพัทยา สาย 1 (ชายหาดพัทยา) จำนวน 15 ตู้ ที่จ่ายไฟตั้งแต่ปี 2552 เพื่อจ่ายให้ระบบไฟส่องสว่าง ระบบสูบน้ำ ไฟจราจร และผู้ใช้ไฟบริเวณถนนพัทยาสาย 1 บางส่วน รวมทั้งรองรับงานอีเวนต์ต่างๆ ที่จัดบริเวณชายหาด เพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนบริเวณชายหาดเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสวยงานรับการเปิดเมือง หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ทั้งนี้จาการสอบถามผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า สำหรับโครงการปรับปรุงตู้จ่ายระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำ ที่ติดตั้งบริเวณถนนพัทยา สาย 1 (ชายหาดพัทยา) นั้นด้วยที่ผ่านมาตู้จ่ายระบบไฟฟ้าด้านแรงต่ำเดิมที่มีขนาดสูง 1.8 เมตร กว้าง 0.6 เมตร หนา 0.35 เมตร ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ (ไอเกลือ) ซึ่งเดิมเป็นเหล็ก ส่งผลทำให้ตู้มีสนิม ผุผัง รวมทั้งเกิดการจากทุบทำลายสิ่งของ ของผู้ไม่ประสงค์ดี PEA จึงดำเนินการสำรวจประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทนต่อมลภาวะข้างต้นได้ และได้วางแผนดำเนินการในเฟสแรก ที่บริเวณชายหาดที่ยังจ่ายไฟอยู่ จำนวน 10 ตู้ ซึ่ง 1.72 เมตร กว้าง 0.59 เมตร หนา 0.41 เมตร ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.64 และมีแผนดำเนินการเฟสสอง ต้นปี 2565