วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเตรียมจัดงานวันสถาปนาเมือง ครบรอบ 43 ปี

พัทยา ( 11 พ.ย.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ครั้งที่ 11/2564 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี คณะรองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา ผู้อำนวยการส่วนงานต่างๆ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมมีการพูดคุยหารือเรื่องการติดตามงานด้านต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองพัทยา, หมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านปลอดโควิด-19 นำร่องชุมชนเกาะล้าน, การแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว รวมทั้งการวัคซีนเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้เสนอพิจารณาเรื่องการจัดงานวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบปีที่ 43 ที่ดำเนินการโดยสำนักปลัดเมืองพัทยา ถือได้ว่าเป็นสำคัญวันหนึ่งหลังจากเมืองพัทยา ถูกยกฐานะให้เป็นเมืองปกครองพิเศษตาม พ.ร.บ.ราชการเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521

ทั้งนี้ ทุกปีเมืองพัทยาจะมีการจัดกิจกรรมและทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานข้าราชการศาลาว่าการเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ในการสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยาแห่งนี้ด้วย