วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ศาสนา/วัฒนธรรม

สาธุชนร่วมทอดกฐินสามัคคี นำปัจจัย 3 แสนกว่าบาท สมทบการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดโพธิสัมพันธ์

ที่ ศาลาวัดโพธิสัมพันธ์ นาเกลือ จัดมีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดโพธิสัมพันธ์ ที่ได้มีการซ่อมบำรุงอยู่ ณ ขณะนี้ โดยมีบรรดาสาธุชนทยอยเดินทางนำพุ่มกฐินสามัคคีมาถวายพระสงฆ์กันอย่างต่อเนื่อง และยังมีบรรดาผู้มีจิตศรัทธา นำอาหารคาว หวาน เครื่องดื่มต่าง ๆ มาตั้งโรงทานบริการฟรีให้กับผู้มาร่วมงานบุญได้รับประทานกัน ซึ่งพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดโพธิสัมพันธ์ ในปีนี้ น.ส.ศรัญญา อิศรภักดี และครอบครัว เป็นประธานองค์กฐิน รวมถึงประธานร่วมในการทอดกฐินสามัคคี ประกอบด้วย นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีต ส.ส.ชลบุรี พร้อมด้วย นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ประธานบริหารโครงการไฮแลนด์ พาร์ค พูลวิลล่า นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา และสาธุชนชาวเมืองพัทยา-นาเกลือ

จากนั้นพระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ นาเกลือ นำคณะพระภิกษุ ร่วมพิจารณาองค์กฐินสามัคคี สำหรับยอดเงินการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดปัจจัยทั้งสิน 381,877.75 บาท สำหรับการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ทางคณะกรรมการวัดไม่ได้จัดให้มีการแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยทางวัดได้มีการซ่อมบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถอยู่ จึงไม่สะดวก อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 ด้วย