กรมเจ้าท่าร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ที่บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) (11 เม.ย.2565) นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าทำภูมิภาคที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศูนย์อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ทางน้ำ ประจำท่าเทียบเรือในเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมี เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ.ต.ต.เทพรัตน์ ถมฉิมพลี สารวัตรตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 5 กองกำกับการตำรวจน้ำ, ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา, สภ.เมืองพัทยา, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เข้าร่วม

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยสำนักงานกรมเจ้าทำ สาขาพัทยา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ และชายทะเลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

กรมเจ้าท่าจึงได้มีประกาศกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และมีคำสั่งกรมเจ้าท่า ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความสะดวก และประชาสัมพันธ์ทางน้ำ ประจำท่าเทียบเรือ ในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งให้เข้มงวดกวดขัน ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ทั้งในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และกระบวนการทำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ใช้บริการเรือโดยสาร สำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ, กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, เครือข่ายอาสาวารี กรมเจ้าท่า รุ่นที่ 3 และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา จัดกิจกรรม “โครงการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลสงกรานต์ 2565” ณ ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ เมืองพัทยา เพื่อบูรณาการและสนธิกำลังร่วมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อควบคุม กำกับ และอำนวยความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเรือโดยสาร สำหรับการสัญจรท่องเที่ยวทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งรับแจ้งเหตุทางน้ำ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ