ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา จัดระเบียบถนนซอยอรุโณทัย แก้ปัญหาคนมักง่ายทำจราจรติดขัด

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ พร้อมด้วย นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์ คณะทำงานนายกเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา มาทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจร ภายในซอยอรุโณทัย โดยมีนายอำนวย ม่วงทอง ประธานชุมชนอรุโณทัย ร่วมให้ข้อมูลข้อร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับปัญหาการจราจรแออัด รถติดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ภายในซอยดังกล่าว สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาฯ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากประชาชนที่พักอาศัยและสัญจรไปมาภายในซอยชุมชนอรุโณทัย ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการจราจรภายในซอยติดขัด เนื่องจากรถที่เข้าออกจากซอยไม่เคารพกฎจราจร จึงได้ประสานให้เมืองพัทยาทาสีตีเส้นตามแยกย่อยภายในซอย เพื่อปรับปรุงจุดเสี่ยงในด้านการจราจร อํานวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันการกีดขวางการจราจรบนท้องถนน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนงานจราจรและขนส่งเมืองพัทยา ได้ดำเนินการตีเส้นขอบทาง ตามแยกย่อยภายในซอยอรุโณทัย รวม 5 แยกย่อย พร้อมตีเส้นแบ่งเลนในซอยหลัก 3 ด้าน เพื่อแบ่งให้รถวิ่งสวนทางกันได้สะดวก ทั้งนี้ยังได้ตีเส้นทแยงบริเวณปากซอยแยกย่อย เพื่อให้รถจอดหยุดบริเวณทางร่วม ซึ่งตามกฎหมายจะหมายถึง “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” นอกจากนี้ยังได้ตีเส้นขาวแดงและตีลูกศรสัญลักษณ์หยุดบนพื้นถนนทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเคารพกฎจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่.