วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชนสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยา อบรมการสำรวจและประเมินสุขภาพต้นไม้ชายหาดพัทยา เพื่อเดินหน้าโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาด

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมการสำรวจและประเมินสุขภาพต้นไม้ชายหาดพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ตัวแทนเครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมรุกขกรรมไทย โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเมืองพัทยา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมการสำรวจและประเมิณสุขภาพต้นไม้ชายหาดพัทยา ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องที่เมืองพัทยาได้ร่วมกับกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนที่เห็นความสำคัญของต้นไม้ในเมือง ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายต้นไม้ในเมือง กลุ่มบิ๊กทรี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และสมาคมรุกขกรรมไทย ที่ร่วมกันสำรวจพื้นที่ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงวิชาการ ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมและฝ่ายจัดสวน ของเมืองพัทยา ส่วนใหญ่จะปฏิบัติหน้าที่ตามทักษะและประสบการณ์ ควบคู่หลักวิชาการบ้างที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้การทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายต้นไม้จะเป็นการทำงานที่นำหลักวิชาการด้านรุกขกรรม และรุกขกรควบคู่กันไป เพื่อให้การพัฒนาและการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

ปัจจุบันตลอดแนวชายหาดพัทยาตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้มีการพัฒนาพื้นที่มาหลายครั้งทั้งบนฟุตปาธ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์มาเป็นเวลานาน และในขณะนี้อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมไปมาก จึงไมีการจัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์ตลอดชายหาดพัทยา 3 กิโลเมตร ตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ รวมถึงพื้นที่ชายหาดจอมเทียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ที่จะมีการนำหลักการทางด้านวิชาการ รุกขศาสตร์ สถาปนิก เข้ามาดำเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน จะได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับต้นไม้ การตัดแต่งกิ่งไม้ การตัดต้นไม้ และการดูแลต้นไม้ ให้สามารถคงสภาพและไม่ทำลายสภาพแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยา