ทต.บางละมุงร่วมกับสภาทนายความพัทยา อบรมให้รู้ด้านกฏหมายใกล้ตัวแก่ประชาชน

ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง ( 17 กันยายน 2564) ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง กล่าวต้อนรับ นายธนเศรษฐ ตุ้มทอง ประธานสภาทนายความจังหวัดพัทยา ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างเทศบาลตำบลบางละมุง และ สภาทนายความจังหวัดพัทยา ที่ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้กฎหมายใกล้ตัวมากขึ้น เพื่อจะไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือเสียเปรียบให้กับบุคคลอื่น โดยสภาทนายความจังหวัดพัทยา ได้หยิบยกหัวข้อที่น่าสนใจและใกล้ตัวมาบรรยายเป็นภาษาชาวบ้านให้ประชาชนได้สามารถฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สำหรับหัวข้อที่วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย หนี้บัตรเครดิต การค้ำประกัน จำนอง เช่า ซื้อ และกฎหมายอาญาน่ารู้ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ เข้าฟังการบรรยายด้วยความสนใจอย่างมาก