“บิ๊กแป๊ะ” มั่นใจคนพัทยากว่า 50% ฉีดวัคซีนกันโควิดแล้ว พร้อมเดินหน้าเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

ตามที่เมืองพัทยาเร่งกระจายวัคซีนให้กับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อหาผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาที่ทันท่วงที ผ่านโครงการเมืองพัทยาพร้อมและโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน ด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และให้บริการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit หรือ ATK มาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการแพระระบาดของโรคในเมืองพัทยานั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2564 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จุดให้บริการตรวจหาเชื้ ด้วยชุดตรวจ ATK และบริการวัคซีนที่ได้รับจัดสรรจากภาครัฐให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

นายสนธยา กล่าวว่า เมืองพัทยาตั้งจุดบริการเชิงรุกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนประมาณ 1,000 คน รวมทั้งประชาชนที่ลงทะเบียนรับการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ ATK ประมาณ 200 คน เป็นการตรวจเชิงรุกที่เดินทางมาหาประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดซิโนฟาร์มให้กับคนที่มีทะเบียนบ้านในเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ส่วนของประชากรแฝงก็มีระบบจัดสรรวัคซีนกลาง เพื่อฉีดให้ประชาชนได้รับวัคซีน 70% เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะเป็นไปตามแนวทางเปิดประเทศ 120 วันของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งแผนการทำงาน Pattaya Move On ที่มีแผนผ่อนคลายพื้นที่เมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และเปิดเมืองท่องเที่ยวในวันที่ 1 มกราคม 2565

นายเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า ตอนนี้เป้าหมายในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มสตรีมีครรภ์ในเขตเมืองพัทยา จากตัวเลขพบว่าฉีดวัคซีนไปมากกว่า 80% ขณะที่ภาพรวมของประชาชนทั่วไป ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมากกว่า 50% แล้ว คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้า 70%ของจำนวนประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่