สภาเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ลานโพธิ์นาเกลือ

ที่ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ข้างบ้านพักนายอำเภอบางละมุง นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล มาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือและตลาดใหม่

จากนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า สำหรับการมาในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ซึ่งใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ในการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ไม่รวมดาดฟ้า ตามแบบของอาคารจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด 239 คัน หากมีการหมุนเวียนการจอดแล้วคาดว่าจะสามารถรองรับยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากกว่าวันละ 2,000 คัน งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท คาดว่าหากก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มสถานที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์เป็น Old Town นาเกลือ แหล่งขายอาหารทะเลอันดับต้นๆ ของอาเซียน ที่เมืองพัทยาและEEC จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต

นายอนันต์ ระบุอีกว่า การมาติดตามการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้เพื่อสอบถามปัญหา และอุปสรรคการดำเนินการของผู้รับจ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและทันตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง ไม่ให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง.