ศย.กลาง รับมอบหุ่นยนต์ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ จากบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด

ที่บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง กทม.วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาส “วันรพี” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง (ศย. กลาง) รับมอบหุ่นยนต์ ATOMIC หุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติจาก ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี และประธาน บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อราชการ

หุ่นยนต์ ATOMIC หุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด โดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล และทีมงาน มีคุณสมบัติเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับ สามารถทักทาย สอบถาม และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาติดต่อราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ และทำ Mapping ด้วย SLAM ทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการศาลได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย.