ชื่นมื่น ทัพเรือไทย-กัมพูชา ประชุมเพื่อรักษาความมั่นคงและแก้ไขปัญหาทางทะเลร่วมกัน

ชลบุรี(18 ธ.ค.62) พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อม รองผู้บัญชาการฯ เสนาธิการฯ และคณะฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาข้อราชการในเบื้องต้นกับ พลเรือเอกเตีย โซ๊ะคา รองผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชา/ผู้บัญชา การกองบัญชาการทางยุทธวิธี เลขาธิ การคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสนำคณะเยือน ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือไทย อย่างเป็นทางการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ

จากนั้นได้นำคณะเข้าร่วมประชุมประสานข่าวสารทางทะเล ครั้งที่ 11 ระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือกัมพูชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ ห้องประชุมกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค.62

พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า การประชุมของกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 11 มีนโยบายแนวทางร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้พื้นที่ทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อย ภายใต้ความเข้าใจที่ดีระหว่างกัน มีการมุ่งเน้นการป้องกัน และปราบปรามการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อให้การค้าระหว่างกันในพื้นที่ติดต่อกันทางทะเลเป็นไปตามกรอบกระบวนการที่ถูกต้อง และส่งเสริมการค้าตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญ หายาเสพติด ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติและบุคลากร โดยมีการป้องกันที่เข้มงวดในทะเล และลำน้ำรอยต่อชายแดน ทั้งนี้ เพื่อให้เขตติดต่อระหว่างกันเกิดความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ขบวน การค้ายาเสพติดใช้ทะเลลุ่มน้ำแนวเขตชายแดนเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดภายในของทั้ง 2 ประ เทศ หรือส่งต่อไปยังประเทศเป้าหมายปลายทางได้ ด้วยการแลกเปลี่ยนข่าว สารระหว่างกันที่ฉับไว เชื่อมั่น และแม่น ยำสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางทะเลของทั้ง 2 ประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงกระชับและรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้แน่นแฟ้นและมั่นคงสืบไป
ภาพ/ข่าวจาก กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ / นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน