วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+พาณิชย์ภาพข่าว

ชลบุรีปล่อยขบวนรถโมบาย Mobile พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน

ชลบุรี (30 กรกฎาคม 2564) นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโมบาย Mobile พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฃลบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโทสุธรรม ละครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่พาณิชย์ให้การต้อนรับ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 4 ขยายวงกว้างและกระจายในหลายพื้นที่ ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกกระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัด “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน” เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพผ่านรถ Mobile เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าครองชีพ ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายสินค้าให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพ

สำหรับโครงการดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 28 ส.ค.64 โดยรถ Mobile จำนวน 22 คัน ทำการกระจายตามจุดต่างๆ ในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าเกินราคาหรือแจ้งพาณิชย์จังหวัดเรื่องราคาสินค้าและประมาณสินค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สามารถได้ที่แจ้งพาณิชย์จังหวัด หรือโทรสายด่วน 1569
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี