รพ.เมืองพัทยา ส่งผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวชุดแรกครึ่งร้อย เข้า Hospital แก้ปัญหารพ.เตียงไม่พอ

หลังจากที่เมืองพัทยา จัดตั้ง Hospital ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ โรงแรมดีวารี ชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จำนวน 400 ห้อง เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 800 เตียง ในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด=19 อาการน้อย หรือผู้ป่วยสีเขียว เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงแรมดีวารี ชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เจ้า หน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้นำกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม เข้ารับการกักตัวที่โรงแรม เพื่อรอรับรักษาประมาณ 50 ราย เป็นการแบ่งเบาภาระเตียงผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล ที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อในขณะนี้ โดย Hospital ที่โรงแรมดีวารี จะมีเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยาคอยดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิด

ด้านนายสนธยา คุณปลื้มนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่เข้ารับการกักตัวที่ Hospital ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ส่วนใหญ่มาจาการตรวจเชิงรุกทั้งจาก Antigen test kit และชุดตรวจ Rapid antigen test ก่อนจะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของสาธารณสุข หากพบกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย (สีเขียว) จะให้เข้าพักรักษาตัว Hospital ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ที่ โรงแรมดีวารี ชายหาดจอมเทียน โดยผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาตัวที่ Hospital ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา จะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิประกันต่างๆ ที่ขึ้นกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา และอีกกลุ่มจะประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา

นายสนธยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ได้มีการหารือกับสาธารณสุขในเรื่องของสิทธิในการับผู้ป่วยเข้ารักษานั้น ในการแบ่งเบาภาระเตียงของโรงพยาบาลหลัก ๆ ในการรองรับผู้ป่วยโควิดทั้ง สีเขียว สีเหลืองและสีแดง ที่บางแห่งเตียงในการรองรับไม่เพียงพอ เนื่องจากที่ผ่านมามีนโยบายในการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษานั้น หากสถานพยาบาลใดตรวจเจอให้สถานพยาบาลนั้นๆ รับรักษาผู้ป่วย แต่ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกท้องถิ่น ทุกตำบลให้เฝ้าระวังในชุมชนด้วยระบบ Community Isolation หรือ CI คือ การกักตัวในชุมชน ตามมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบชุมชน ซึ่งใช้ในพื้นที่ที่เตียงเต็ม ทั้งนี้เมื่อพบผู้ ป่วยในชุมชนนั้นให้แยกไปกักตัว และรับการรักษา ซึ่งหากพบมีอาการค่อยนำไปเข้ารักษาที่ Hospitalและโรงพยาบาลตามลำดับต่อไป เพื่อช่วยในการแยกตัวผู้ติดเชื้อออกมาจากครอบครัว ชุมชน ลดจำนวนผู้ติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาด โดยขณะนี้ทุกตำบลในเขตจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดทำ Community Isolation ไม่เกิน 20 เตียงแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น