ทม.หนองปรือลุยพ่นยาฆ่าเชื้อ 2 ตลาดใหญ่ “รัตนากร-ไร่วนาสินธุ์” ก่อนเปิดตลาด สร้างความอุ่นใจผู้มาใช้บริการ

ที่ตลาดรัตนากร และตลาดไร่วนาสินธุ์ (22กรกฎาคม 2564) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ นำอุปกรณ์ เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เข้ามาทำความสะอาดตลาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเข้มข้นใน 2ตลาด สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนที่ใช้จะเข้ามาใช้บริการในตลาด

นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการดังกล่าวทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ดำเนินการขึ้น เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ๆ ที่มองว่าพื้นที่ตลาดอาจจะเป็นพื้นที่ๆมีความเสี่ยงมาก ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศบค.ชุดใหญ่ ได้เน้นย้ำให้ท้องถิ่นดูแลความสะอาดในส่วนของตลาดสด ตลาดนัด ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มข้น รักษาระยะห่าง และเข้มมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ทั้งนี้หลังจากที่ตลาดรัตนากรได้ปิดตลาดลงตั้งแต่วันที่ 21-23กรกฎาคม 2564 และตลาดไร่วนาสินธุ์ ปิดตลาดตั้งแต่วันที่ 20-22กรกฎาคม 2564ทางกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือจึง เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ตลาดทั้ง 2 แห่งจนทั่ว เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนหลังจากที่เปิดตลาด ตามกำหนด

สำหรับพื้นที่ตลาดสด หรือ ตลาดนัดนั้น ทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลความปลอดภัย ความสะอาด และต้องปลอดเชี้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หากพบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในตลาดหรือตามตลาดนัด ทางเทศบาลจะรีบเข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ทันที.