สธ.เมืองพัทยาเร่งฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง

ที่ศูนย์ ศสมช.เทพประสิทธิ์ (12 กรกฏาคม 2564) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา และ อสม. ในการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนฟรีให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง โดยมีนางวารุณี เรือนแก้ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำ อสม.และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสุขภาพให้การต้อนรับ

สำหรับไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ได้ จึงอยากแนะนำให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีก่อนเข้าฤดูกาลระบาดของโรค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่จะติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19

นายมาโนช หนองใหญ่ เผยว่าการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ ทางเมืองพัทยาได้คัดกรองผู้สูงอายุ และ กลุ่มเสี่ยง 7 โรคในการเข้ารับการฉีดวัคซีน เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแล เนื่องจากไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราการตายสูงในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง สำหรับการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจในการรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัวโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก.