วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

กลุ่มมวลชนร่วมแสดงความยินดี “วินัย อินทร์พิทักษ์” นั่งเก้าอี้นายกเล็กเมืองหนองปรือคนใหม่

ที่ชั้น 5 เทศบาลเมืองหนองปรือ ( 24 มิถุนายน 2564) กลุ่มพลังมวลชน คณะครู กลุ่มมวลชน ร่วมนำกระเช้าของขวัญมาร่วมแสดงความยินดี กับ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมทีมผู้บริหาร ประกอบไปด้วย นายวันชัย แสนงาม นางอัญมณี คำจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายชาติชาย ใจตรง ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบกระเช้าแสดงความยินดี หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาพัฒนาเมืองหนองปรือ

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอยืนยันว่าจะพัฒนาเมืองหนองปรือให้มีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่าจะนำพาทีมบริหาร และทีมสมาชิกสภาเทศบาล ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ให้สมกับที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจ ให้เข้ามาทำงานบริหารเทศบาลเมืองหนองปรือในครั้งนี้ และพร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือและประสานการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในแบบการบูรณาการความรวมมือตลอดไป.