กองช่างทม.หนองปรือ เตรียมของบปี 65-66 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสวนพ่อ เหตุเกือบครึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ (14 มิถุนายน 2564) นายชาติชาย ใจตรง ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในที่ประชุมสภา สมาชิกสภามีการหยิบยกประเด็นการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายที่สวนพ่อ หรือ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองปรือ ปัจจุบันมีประชาชนใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกกำลังกายเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เนื่องจากสวนสาธารณะแห่งนี้ใกล้พื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่ง ทำให้การเดินทางไปสะดวกสบาย อีกทั้งสวนสาธารณะยังติดกับพื้นที่ท้องถิ่นใกล้เคียงหลายแห่ง จึงมีประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ร่วมด้วย เพราะนอกจากลานกิจกรรมทแล้ว ยังมีเครื่องออกกำลังกายจำนวนมากเกือบ 20 ฐาน ที่ประชาชนสามารถมาออกกำลังกายหลังจากที่วิ่ง หรือ เดิน เสร็จ แต่ปัจจุบันเครื่องออกกำลังกายประมาณ 40% เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา บางเครื่องน็อตหลุด บางเครื่องผุ อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ทางสภาจึงได้เร่งกองช่างในการเข้าทำการแก้ไข

ด้านนายธงชัย กำลังไทย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การดูแลเครื่องออกกำลังกายภายในสวนพ่ออยู่ในความรับผิดชอบและความดูแลของกองช่าง ที่ผ่านมาทางกองช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่ตลอด แต่เนื่องจากในแต่ละวันมีประชาชนมาออกกำลังกายที่สวนพ่อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการชำรุดของเครื่องออกกำลังกายอาจเกิดขึ้นได้อีก กองช่างเตรียมสำรวจและซ่อมแซมในส่วนเครื่องเล่นที่สามารถซ่อมได้ ส่วนบางเครื่องถ้ามีความไม่ปลอดภัยจะถอดเครื่องนั้น ออกงดการใช้งานทันที สำหรับเครื่องออกกำลังกายที่ใช้งานอยู่ที่สวนพ่อได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากว่า 8-10 ปีแล้ว ดังนั้นการชำรุดทรุดโทรมอาจมีบ้าง อย่างไรก็ตามในปีงบ 2565-2566 นี้ เทศบาลเมืองหนองปรือจะจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลหนองปรือมีสุขภาพที่แข็งแรงกันถ้วนหน้าอีกด้วย.