เมืองพัทยา เดินหน้าแผนการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนในสังกัด ถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิลทีวี ลดความเหลื่อมล้ำ

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเรียนออนไลน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นเพิ่มช่องทางการเรียนช่วงวิด-19 แพร่ระบาด ว่าเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะทำงานทีมเลขานายกเมืองพัทยา และนายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาที่รับผิดชอบสำนักการศึกษา ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดเมืองพัทยา รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรและความพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ ในสถานศึกษา เพื่อในการเรียนออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ผ่านเคเบิลทีวีท้องถิ่นในพัทยาทั้ง 3 แห่ง คือโสภณเคเบิลทีวี บางละมุงเคเบิลทีวีและทิพย์มณีเคเบิลทีวี

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้สำรวจความพร้อมครบทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาแล้ว ก่อนจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ร่วมกับสื่อท้องถิ่น ก่อนจะมีการร่วมหารือกับผู้บริหารเคเบิลทีวีทั้ง 3 แห่ง ในการเชื่อมต่อระบบและแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้กับเยาวชนในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับแผนงานนี้จะเป็นการช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้สะดวก แต่จะสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนต่างๆ ได้ผ่านทางช่องสัญญาณของระบบเคเบิลทีวีท้องถิ่นในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมากกว่า 80 % มีการรับชมผ่านระบบนี้อยู่แล้ว

ทั้งนี้ยังเป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือการเรียนแบบนิว นอร์มอล โดยเด็กนักเรียนยังได้รับความรู้ในการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย ห่างไกลในการติดเชื้อโควิด-19