วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+จิตอาสาชุมชนสาธารณสุข

ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นำจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดช่องลม ป้องกันโควิด-19

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา จิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นำรถน้ำและอุปกรณ์ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดช่องลมนาเกลือ เมืองพัทยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้กระจายกำลังกันฉีดน้ำและทำความสะอาดลานวัด ห้องน้ำ ศาลาสวดอภิธรรม เมรุ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมทางศาสนากันอยู่บ่อยครั้ง

นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า นายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมืองพัทยา หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้สั่งการให้คุณทำงานช่วยกันดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในเบื้องต้นมาโดยตลอด สำหรับวัดวาอาราม หรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาทำกิจกรรมและพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการทำนุบำรุง ทำความสะอาดและจัดการพื้นที่ไม่ให้เกิดความสกปรกและมีขยะตกค้าง เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไปได้ โดยเมืองพัทยาจะได้ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ ทั่วเขตเมืองพัทยาตามลำดับต่อไป.