วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19บริหารท้องถิ่นสาธารณสุข

เมืองพัทยาเตรียมโมใหม่! เรือพยาบาลเกาะล้าน 2 ลำ ไม่ใช้นานอ้างเครื่องยนต์พัง ซ่อมไม่คุ้ม

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุข คณะทำงานและผู้เชียวชาญเกี่ยวกับเรือและอุปกรณ์ทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเรือพยาบาล เกาะล้านจำนวน 2 ลำ ที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยจากเกาะล้านมารักษาบนฝั่งหลังถูกปลดระวางไม่สามารถใช้งานได้มานาน ซึ่งได้นำมาจอดไว้ที่สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน บริเวณหาดเทียน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงซ่อมแซมให้นำกลับมาใช้งานอีกครั้ง ในการรองรับนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน

นายพัฒนา กล่าวอีกว่า การลงพื้นในครั้งนี้ด้วยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาสั่งการให้สำรวจสภาพเรือพยาบาลของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2552 ปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เนื่องจากเรือทั้ง 2 ลำ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเกิดความชำรุดเสียหาย เครื่องยนต์พังไม่สามารถใช้งานได้ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอขออนุมัติให้มีการซ่อมแซมแต่ด้วยค่าซ่อมแซมที่สูงไม่คุ้มค่า จึงทำการปลดระวางเรือทั้ง 2 ลำไว้ในช่วงประมาณปี 2563 สำหรับเรือพยาบาลทั้ง 2 ลำ เป็นเรือที่ขับเคลื่อน 250 แรงม้า 1 เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดความยาวตัวเรือ 27-28 ฟุต

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเรือพยาบาลทั้ง 2 ลำ พบว่าสภาพตัวเรือนั้นมียังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ประมาณ 70-80 % ด้วยตัวเรือเป็นไฟเบอร์ทั้งลำ มีความคงทนและแข้งแรงทนต่อการใช้งาน พบมีเพียงส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเบาะที่นั่งบนเรือหลังคา และเครื่องยนต์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ให้เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขับเคลื่อน 250 แรงม้า ซึ่งประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะพร้อมปรับปรุงตัวเรือให้เป็นเรือพยาบาล 100 % ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับนโยบายในการดูแลคุรภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน ซึ่งจากการประมาณการค่าซ่อมแซมในราคาของเอกชนอยู่ประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อลำ ซึ่งคุ้มค่ากว่าการซื้อใหม่และสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นล้านบาท

หลังจากนี้จะนำข้อมูลและรายการเอียดทั้งหมดเสนอให้นายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากถ้าจะมีการเสนอจัดซื้อเรือลำใหม่ ด้วยปัจจุบันงบประมาณของเมืองพัทยามีไม่มากนัก อีกทั้งในภาวะที่มีการแพระบาดโควิด-19 การจัดเก็บภาษีไม่เข้าเป้า ต้องแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงมีนโยบายนำเรือที่มีอยู่มาปรับปรุงซ่อมแซม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด.