วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19กองทัพเรือชุมชน

รพ.สนามกองทัพเรือ รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ระลอก 3 แล้ว 367 ราย

ตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) สั่งการให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพเรือ ขึ้น 3 แห่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยแบ่งเป็นในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามกองทัพเรือ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) เกล็ดแก้ว จำนวน 320 เตียง รพ.สนามกองทัพเรือ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 174 เตียง และในพื้นที่ จ.จันทบุรี 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามกองทัพเรือ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง รวม 726 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยมี สสจ.ชลบุรี กำกับดูแลและควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก จะเป็นผู้ประสานพิจารณาใช้ โรงพยาบาลสนามของกองทัพเรือทั้ง 3 แห่งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วันที่ 17 เม.ย.2564ที่ รพ.สนามกองทัพเรือ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) เกล็ดแก้ว จำนวน 320 เตียง ได้รองรับผู้ป่วยแล้ว จำนวน 303 เตียง ผู้ป่วยชาย 144 เตียง ผู้ป่วยหญิง 159 เตียง คงเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 17 เตียง ที่ รพ.สนามกองทัพเรือ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน 174 เตียง รองรับผู้ป่วยแล้ว จำนวน 64 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 110 เตียง ส่วน รพ.สนามกองทัพเรือ สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 232 เตียง ยังคงเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย ตามที่ สสจ.ชลบุรี ที่กำกับดูแลควบคุมผู้ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออก จะเป็นผู้ประสานและพิจารณาใช้

รพ.สนามของกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ป่วย โควิด 19 จำนวน 726 เตียง ขณะนี้ได้รองรับผู้ป่วยแล้ว จำนวน 367 ราย คงเหลือเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยได้อีก จำนวน 359 เตียง