วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชนเทศกาลสงกรานต์

ปลัด ทม.หนองปรือ งดกิจกรรมสงกรานต์ เฝ้าระวังโควิด-19แพร่ระบาดเต็มที่

หลังจากที่สถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้ พบว่าเกิดการแพร่ระบาดไปทุกจังหวัดของประเทศไทย และพบว่าในบางจังหวัดได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่สีแดงเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้กลายเป็นพื้นที่สีแดงเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกัน เพราะยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วจำนวนมากต่อเนื่อง

นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ เผยว่า สำหรับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นทั่งหวัดชลบุรีในวันนี้พบว่าสูงถึง 103 ราย ภายในวันเดียว ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัว ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องหาแนวทางในการร่วมกันลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ให้รนวดเร็วที่สุด หนึ่งในนั้นก็คือการงดการจัดกิจกรรมรวมตัวต่างๆ ส่งผลให้ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เทศบาเมืองหนองปรือ ได้งดการจัดกิจกรรมในทุกโครงการ ตามมติของ ศบค.ชุดเล็ก ที่งดการจัดกิจกรรม รวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมที่งดจะเป้ฯกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาล 100 เปอร์เซ็นต์ แต่กิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชน หรือวัด หากพบว่าต้องการรับความช่วยเหลือจากเทศบาล เช่นเรื่องของการจัดสถานที่ หรือการส่งเจาหน้าที่ไปทำการตรวจวัดไข้ ทางเทศบาลก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่ในมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้เน้นย้ำปฎิบัติตามมาตรการของจังหวัดชลบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนั้น ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่คนในท้องถิ่นต้องร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานกันต่อไป แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมันเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องหยุดกิจกรรมดังกล่าวออกไปตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามหากในส่วนของภาคเอกชนที่จะจัดกิจกรรมสงกรานต์ก็อยากจะให้เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเข้มข้น พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนในข้อมูลข่าวสารต่างๆในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยคาดว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็จะจบลงในไม่นานนี้.