รพ.เมืองพัทยา พร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 แต่เน้นกลุ่มใช้สิทธิของรพ.-งดรับผู้ป่วยนอก เว้นกรณีฉุกเฉิน

จากกรณีที่ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2029(โรคโควิด-19)ระลอกที่ 3 โดยมีต้นตอมาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพ จนเกิดการกระจายไปเกือบทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ทำให้จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้อาจเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่จะรับผู้ป่วยได้ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้เจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆ

ในเรื่องนี้ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาผู้ป่วยของรพ.เมืองพัทยาในขณะนี้ ยังมีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่มาก เนื่องจากรพ.เมืองพัทยาได้จัดสถานที่รอรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ 10 ห้อง และห้องความดันลบอีก 2 ห้อง ขณะนี้มีผู้ป่วยที่โรคโควิด-19 เข้ารักษาเพียง 1 คนเท่านั้น ส่วนผู้ที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อ และคัดกรอง มีมาอย่างต่อเนื่อง เมืองพัทยาจะให้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่รพ.เมืองพัทยาเข้าทำการรักษาก่อน อาทิ ผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 และ หมู่ 12 ของเมืองพัทยา สามารถมาใช้บริการรักษาการตรวจคัดกรองเชื้อได้ หากพบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนผู้ป่วยที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยา ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่มีสิทธิ

รองนายกเมืองพัทยากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของการรักษาพยาบาลในงานอื่นๆนั้น อาทิ ผู้ป่วยนอก ในกรณีฉุกเฉินทางโรงพยาบาลจะรับเข้ารักษาทันที แต่หากเป็นผู้ป่วยที่มาพบแพทย์กรณีติดตามอาการ กรณีไม่เร่งด่วน รพ.เมืองพัทยาจะเลื่อนนัดออกไป ขณะที่ส่วนของงานทันตกรรมไม่เปิดให้บริการ ยกเว้นกรณีเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่อาจจะมาจากผู้เข้ารับการรักษาแต่ไม่แสดงอาการ

นายมาโนช กล่าวอีกว่า รพ.เมืองพัทยาถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง และสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 700-800 คนต่อวัน แต่ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องงดรับบริการบางประเภทที่ไม่มีรีบด่วน ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรีบด่วนยังเปิดให้บริการเช่นเดิม การเปิดให้บริการในลักษณะเช่นนี้จะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จะคลี่คลายลง.