วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์โรคโควิด-19 จ.ชลบุรี 9เม.ย.2564 พบผู้ติดเชื้อ34คน ตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี แจ้งว่า วันนี้มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ 34 ราย

1.เป็นครอบครัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 1 ราย

2.เป็นพนักงาน ร้าน Voice Bar 1 ราย

3.ครอบครัวผู้ติดเชื้อที่ไปสถานบันเทิง ที่ กทม. 1 ราย

4.ผู้ที่อาศัยจาก กทม. มารักษาที่ชลบุรี 1 ราย

5.ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากคริสตัลผับ ที่ กทม. 2 ราย

6.เป็นพนักงานสถานบันเทิงที่ กทม. 1ราย

7.สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก TOPONE Club ที่ กทม. 2 ราย

8.อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค 10 ราย (ชาวไทย 8 ราย ชาวจีน 2 ราย)

9. Cluster ร้านฟริ้นสโตน 15 ราย

วันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมด 691 ราย (อยู่ระหว่างรอผลตรวจ )

ขณะนี้มีการระบาดในหลายพื้นที่ทั้ง กทม. และปริมณฑล รวมทั้งมีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดใน จ.ชลบุรี ใน อ.ศรีราชา และ อ.เมืองชลบุรี ซึ่งกำลังดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสให้ได้มากที่สุดเพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่เชื้อต่อไป

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตวีถีใหม่อย่างเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล และปฏิบัติตามมาตราการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเมื่อมีกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันหมู่มาก

สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากร้านฟริ้นสโตน 168 ร้านวันวาน 90’s และร้านฟริ้นสโสตนสนุ๊กเกอร์คลับ โปรดทราบ.

ขอให้ท่านไปลงทะเบียนเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 9 เม.ย 64 เวลา09.00-16.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ