สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี 4 เม.ย.2564 พบผู้ติดเชื้อ 8 คน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น.สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 8 ราย

1)เป็นการค้นหาผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อชาวญี่ปุ่นที่รายงานไปเมื่อวานนี้ โดยมีผู้ติดเชื้อที่ไปร่วมงานสังสรรค์ร่วมสถานที่เดียวกันที่ กทม 5 ราย ( ชาวไทย 2 ราย ชาวญี่ปุ่น 3 ราย ) และเป็นสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว 1 ราย และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไปร่วมงานสังสรรค์ กทม อีก 1 ราย

สำหรับผู้สัมผัสที่ไปร่วมงานสังสรรค์อีก 1 รายที่ตรวจไม่พบเชื้อรวมทั้ง คนในครอบครัวที่ตรวจไม่พบเชื้อให้ได้รับการกักตัว และจะดำเนินการตรวจการเชื้อซ้ำอีก 5 วัน สำหรับผู้ร่วมงานอีก 11 รายตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 อยู่ระหว่างการสอบข้อมูลการสัมผัสเพิ่มเติม และค้นหาผู้ที่ไปร่วมงานสังสรรค์ที่ กทม เพิ่มอีก 3 ราย วันนี้จะดำเนินการสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ทราบผลรายใหม่ เพื่อควบคุมโรคไม่ให้แพร่เชื้อขยายวงออกไป

2)ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 1 รายมีประวัติเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ขณะนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ทั้งที่สมุทรสาคร กทม ปริมณฑล และไม่จำกัดการเดินทาง เพื่อให้เศรษฐกิจ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ จึงอาจจะมีการติดเชื้อโควิด-19 จากต่างจังหวัด หรือการติดเชื้อที่อาจหลงเหลือในชลบุรี จึงขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ หากจะต้องมีกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19
# ใช้ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19
# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ
# การตรวจค้นพบเชื้อโควิด-19 เป็นภาวะปกติที่พบได้ แต่ต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการระบาด