ปิด 1 ช่องทางจราจร “ถนนพัทยาเหนือ” ไม่แจ้งล่วงหน้า ชาวบ้านสุดเอือมขุดไม่จบในคราวเดียว!

ผู้ใช้ถนนพัทยาเหนือ ร้องเรียนผ่านสื่อ เมื่อจู่ๆ มีการปิดช่องทางจราจรไป1ช่องทาง ทำให้การสัญจรลำบาก เนื่องจากถนนสายดังกล่าวถือเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้ในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ เนื่องด้วยเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองพัทยา และยังเป็นถนนย่านการช้อปปิ้งและการท่องเที่ยวสำคัญ เพราะมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง ห้างเทอร์มินอล 21 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมารีนา ตั้งอยู่ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เพื่อมุ่งหน้าลงสู่ชายหาดเมืองพัทยา โดยที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้มีการซ่อมแซม การบูรณะด้วยงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนมาแล้วหลายรอบ

แต่ที่ผ่านมา มักจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานทั้งในส่วนของเมืองพัทยาเอง และหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคและสื่อสาร เข้ามาเปิดผิวจราจรขุดเจาะวางระบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพผิวจราจรมีลักษณะเป็นหลุม เป็นลอนคลื่น ตลอดแนวระยะทางกว่า 1.5 กม.

ขณะที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้ถูกวางให้เป็น 1 ใน 9 ถนนสายหลักที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการระบบสายไฟฟ้าลงดินในเมืองใหญ่ ทำให้มีการเปิดผิวจราจรตลอดแนวถนนเพื่อวางระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ซึ่งในช่วงดำเนินการพบว่าสร้างปัญหาการจราจรไม่ใช่น้อย แต่เพื่อความเสถียรในเรื่องของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เมืองพัทยา และทัศนียภาพของเมืองที่จะไม่มีสายไฟฟ้าสายสื่อสารรกรุงรัง ประชาชนจึงเข้าใจได้ กระทั่งโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามหลังการวางระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จ กลับมีการขุดเจาะถนนเพื่อวางระบบสายสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ไร้ระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่ชัด และถูกมองว่าขาดการประสานงานกันของแต่หน่วยงาน ที่ควรดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นตามมา

ล่าสุดมีการเปิดผิวจราจรขึ้นอีกครั้ง จากบริเวณใกล้สี่แยกไฟแดงพัทยาเหนือตัดพัทยาสาย 3 มุ่งหน้าลงสู่ถนนสายชายหาดพัทยา โดยมีการปิดช่องทางการจราจร 1 เลนริมเกาะกลางถนน มีการติดตั้งป้ายว่าจะทำการซ่อมแซมผิวจราจร พร้อมมีการจัดตั้งแบริเออร์ตลอดแนว แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการ

นอกจากนี้ยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดที่แน่ชัดว่ามีการดำเนินด้วยสาเหตุใด และจะใช้ระยะเวลาดำเนินการนานเท่าใด ทำให้ยานพาหนะที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวต้องมีเบี่ยงเลนและใช้ได้เพียง 3 ช่องจราจรในฝั่งขาลงสู่ถนนชายหาดเท่านั้น.