-บริหารท้องถิ่นสาธารณสุข

นอภ.บางละมุง ตรวจตลาดลานโพธิ์ฯ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แก่ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน บริเวณตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด หลังพบว่าในช่วงวันที่ 7-19 มีนาคม 2564 ซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กทม. เป็นจำนวนมาก

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่าด้วยสภาพของตลาดลานโพธิ์นาเกลือ มีลักษณะที่มีหลายตลาดซ้อนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้ข้อสั่งการการกำหนดให้ตลาดมีการเข้า-ออกเพียงทางเดียว ค่อนข้างทำได้ยาก เบื้องต้นได้ประสานมืองพัทยาจัดทำผังตลาดลานโพธ์ว่ามีทั้งหมดกี่ตลาดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อที่จะกำหนดทางเข้าออกของแต่ละตลาด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย

สำหรับการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ได้มีการกำชับในเรื่องของ 1.การเข้าใช้บริการตลาดและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ต้องจัดให้มีทางเข้าออกพื้นที่ทางเดียว 2.กำชับการปฏิบัติตามมาตรการ Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และให้ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะอย่างเคร่งครัด

นายอำเภอบางละมุง กล่าวอีกว่า ทั้งนี้นอกจากตลาดในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วงยังได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพื้นที่อำเภอบางละมุง ทุกพื้นที่ ทุกตำบลให้ออกตรวจและกำชับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อวัสโควิด-19 ที่ศบค.กำหนดในทุกตลาด นอกจากตลาดแล้วสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีคนมาใช้บริการหนาแน่น จะต้องเข้าไปตรวจเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอำเภอบางละมุง.