วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวบริหารท้องถิ่น

ใช้กันไปยาวๆ!..เมืองพัทยาซ่อม “สะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน”เสร็จเรียบร้อย

หลังที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายเกียรติ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสะพานดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมการใช้งานมาเป็นเวลานาน เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ก้าวเข้าสู่การเป็นนีโอเกาะล้าน ถือเป็นหนึ่งเกาะในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของ EEC เหมือน กับเกาะสีชังและเกาะเสม็ด เพื่อการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล แขวงเกาะล้าน ได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน เสร็จแล้ว ใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมประมาณ 1 เดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวบนเกาะล้าน หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและเที่ยวชมธรรมชติบนเกาะล้านเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวในครั้งนี้ ยังเป็นการรอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเกาะล้าน ซึ่งขณะนี้ได้ผ่าน EIA แล้ว

ทั้งนี้การดำเนินการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เกาะล้าน นั้นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและสุขาภิบาล แขวงเกาะล้าน ดำเนินการซ่อมแซมทีละฝั่งถนน ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนบนเกาะล้าน.