ชลบุรีตรียมกระตุ้นท่องเที่ยวพื้นที่บางละมุง ประเดิมจัด “พัทยามิวสิค” ปลายเม.ย.-พ.ค.64

นายเรวัต ผลลูกอินทร์รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยถึงแนวนโยบายการบริหารงานหลังเข้าบริหารงาน อบจ.ชลบุรี ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ว่า สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเมืองพัทยานั้น อบจ.ชลบุรี จะเน้นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับเมืองพัทยา ซึ่งกิจกรรมแรกที่จะดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เริ่มดีขึ้น ด้วยการจัดงานพัทยามิวสิคขึ้นที่เมืองพัทยาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษยาน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 รวม 4 สัปดาห์ 12 เวที ทั่วเมืองพัทยาเป็นการสร้างสีสันให้เมืองท่องเทียวกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยการจัดงานพัทยามิวสิคในครั้งนี้อบจ.ชลบุรีได้มีการจัดงบประมาณดำเนินการร่วมกับเมืองพัทยา

นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จ.ชลบุรี (OTOP) มาออกบูธจำหน่ายสินค้าที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งจะมีการผลักดันให้มีการจัดประชุมของสมาคมอบจ.ขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย ซึ่งการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆให้เกิดขึ้นในพื้นมี่เมืองพัทยานั้นด้วยเมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นหัวใจหลักของจังหวัดชลบุรี ในการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยว

ส่วนนโยบายด้านการศึกษาให้เยาวชนนั้น จะมีการสนับสนุนอาคารเรียนและหลังคาโดมและจัดสื่อการเรียนการสอนในพื้นที่อำเภอบางละมุง นอกจากนี้ จะมีการจัดอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางละมุง เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน อาทิ การมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยชีวภาพและอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น