-บริหารท้องถิ่น

กรมธนารักษ์เห็นชอบเมืองพัทยาสร้างที่จอดรถ 5 ชั้นตลาดลานโพธิ์

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาด 5 ชั้นบริเวณด้านข้างที่พักนายอำเภอบางละมุง ตลาดลานโพธิ์นาเกลือว่าปัจจุบันถือว่าดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบราชการอย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งการตั้งงบประมาณ การออกแบบก่อสร้าง การทำประชาพิจารณ์ และการขอรับความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์ที่ดูแลแปลงที่ดินดังกล่าว

ขณะนี้ได้มีประกาศจาก ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ระบุว่ากรณีที่เมืองพัทยาในฐานะผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.362 บน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 36 ตร.วา เพื่อขอปลูกสร้างอาคารจอดรถยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชการพัสดุนั้น ปรากฏว่าเมื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นรับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านจึงถือว่าประชาชนและชุมชนท้องถิ่นยอมรับการขอปลูกสร้างอาคารในแปลงดังกล่าว โดยมีประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้หลังมีประกาศดังกล่าวถือว่าจบสิ้นขบวนการตามขั้นตอน และจากนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการเซ็นต์สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างทันที

“นายสนธยา กล่าวอีกว่า อาคารดังกล่าวจะเป็นอาคารขนาดความสูง 5 ชั้น ซึ่งตามแบบของอาคารจะสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 240 คันและรถจักรยานยนต์อีกกว่า 100 คัน โดยหากมีการหมุนเวียนการจอดแล้ว คาดว่าจะสามารถรองรับยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากกว่าวันละ 2,000 คัน ที่จะทำให้ตลาดลานโพธิ์ มีความคึกคักและการค้าขายที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้นเป็นอย่างมากขึ้นด้วยแน่นอน หลังจากต้องประสบปัญหากับความไม่เพียงพอในการรองรับยานพาหนะจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน จะเห็นได้จากช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา พื้นที่ของตลาดลานโพธิ์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ทั้งนี้อาคารดังกล่าวหลังส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาดำเนินการจะมีการเร่งรัดติดตามงานอย่างใกล้ชิดและมีแผนที่จะให้เสร็จตามกำหนดไว้ในปี 2565 แน่นอน.