วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี เจอติดเชื้ออีก1เป็นพี่ชายผู้ติดเชื้อก่อนหน้า

สสจ.ชลบุรี รายงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น.ว่ามีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าและเป็นพี่ชายพักอาศัยร่วมห้องของผู้ติดเชื้อแรงงานชาวพม่าที่รายงานเมื่อวานนี้

ผลการตรวจพบสารพันธุกรรมน้อยมาก น่าจะติดมาระยะเวลานานช่วงหนึ่งแล้ว จากประวัติจากการสอบสวนโรคขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุชัดได้ติดเชื้อมาจากแหล่งใดเนื่องจากน่าจะมีการติดเชื้อมานานระยะหนึ่งแล้ว

ขลบุรีอาจมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นบางวันจากการตรวจเชิงรุก หรือการตรวจขอขึ้นทะเบียนทำงานของแรงงานต่างด้าว อาจจะเป็นการติดเชื้อโควิด-19มานานแล้วแต่ยังคงเหลือเศษซากสารพันธุกรรม หรืออาจจะมีการติดเชื้อใหม่ได้จากการเดินทางเข้าชลบุรี หรือ ผู้ติดเชื้อติดอาจหลงเหลืออยู่ ขอให้ทุกคนยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลเข้มงวดสม่ำเสมอ ใช้ชีวิตวิถีใหม่

# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ