-ชุมชนสาธารณสุข

สธ.พัทยา รณรงค์ป้องกันโรคจากยุงลาย-ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเกาะล้าน

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเจษฎาพงษ์ ธนสมิทธิเวสน์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค นำทีมเจ้าหน้าที่เครือข่าย SRRT เมืองพัทยา อสม.ชุมชนบ้านเกาะล้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา-เกาะล้าน กว่า 60 คน ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พื้นที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน โดยการไปในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันหยอดทรายอะเบท ป้องกันยุงลาย ตามบ้านเรือนประชาชน แจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวเรื่องโรคไข้เลือดออกและแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในแต่ละบ้าน

นายมาโนช เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขเมืองพัทยาและเกาะล้าน ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ อสม.เกาะล้านและเจ้าหน้าที่เครือข่าย SRRT เมืองพัทยา ร่วมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคเชื้อไวรัสซิกาที่ระบาดในขณะนี้ ที่ผ่านมาพบสถิติมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื้อดังกล่าวมียุ่งลายเป็นตัวพาหะในการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการเสียชีวิตได้ จึงให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆ ในแต่ละชุมชนหยอดทรายอะเบทและทำความเข้าใจกับประชาชนตามบ้านเรือนชุมชนเกาะล้าน

รองนายกเมืองพัทยา ระบุด้วยว่า นอกจากนี้ เชื้อไข้หวัดใหญ่ยังเป็นเชื้อที่มีการระบาดในแต่ละปี เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากไข้หวัดใหญ่ถึง 70,000 คน โดยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ ในกรณีที่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มีสุขภาพไม่แข็งแรง การลงพื้นที่ในวันนี้ยังได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงทะเบียนรับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ไปจึงถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถมาลงทะเบียนได้ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับผู้มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4.ผู้มีโรคเรื้อรัง 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและ7.โรคอ้วน นำหนักเกิน 100กิโลกรัม โดยจะจัดให้ 7 กลุ่มเสียงที่เข้าเกณฑ์ฉีดฟรีทุกคน ในล็อตแรก จำนว 200 โดส และหากมีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเกิน 200 คน ก็สามารถลงทะเบียนไว้ได้เมืองพัทยาจะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ครบจำนวนที่มีการลงทะเบียนไว้