วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
covidchon

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 ก.พ.2564

นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี แจ้งเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.30 น.ว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน ตรวจพบสารพันธุกรรมน้อยมากๆ คาดว่าน่าจะเป็นเศษซากเชื้อ และเคยติดเชื้อมานาน ไม่แพร่เชื้อแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ตามแนวปฎบัติแล้วต้องนำผู้ติดเชื้อไปตรวจรักษากักตัวใน รพ. ไว้ก่อน

ประวัติเบื้องต้นเป็นสามีภรรยาชาวต่างชาติ ( ออสเตรเรียและจีน ) ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน 3 ปี ไม่มีอาการเจ็บป่วย เข้ารับตรวจหาเชื้อเพื่อต้องการเดินทางไปต่างประเทศ รายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ ชลบุรีอาจค้นพบผู้ติดเชื้อได้ในบางวัน เพราะอาจจะมีผู้ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ และอาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาจังหวัดชลบุรี และยังมีการค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลใช้ชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

# อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ สแกนไทยชนะ