covidchon

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564

เมื่อเวลา 06.30 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564 ว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 วันต่อเนื่องกัน

ขอให้ทุกท่านยังคงมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลชีวิตวิถีใหม่อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง