เศรษฐกิจ

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ร่วมกับ กพช จัดงาน Thai Samsung Sourcing Fair 2019

ที่ โรงแรมฮิลตัน พัทยา บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด ร่วมกับกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (กพช.) จัดงาน Thai Samsung Sourcing Fair 2019 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน Thai Samsung Sourcing Fair 2019 พร้อมด้วย Mr.Dongwoo Kim ประธาน Samsung Thailand Mr.Bongchul Park หัวหน้าจัดซื้อบริษัทซัมซุงทั่วโลก และผู้ประกอบการ Suppliers จาก Soth East Asia กว่า 400 คน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับการจัดงาน Thai Samsung Sourcing Fair 2019 เพื่อหาผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหม่ป้อนสู่ไทยซัมซุง และตลาด South East/West Asia อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบริษัทผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจกานี้ยังเป็นการขยายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้สามารถขยายฐานธุรกิจและเปิดสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยภายในงานได้มี การจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการหาผู้ผลิตรายใหม่ การพบปะเจราจาธุรกิจกับไทยซัมซุง และทีมงาน Sourcing จาก Global plant และการจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้สำหรับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ทั้ง ตูเย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เตาอบ และเครื่องล้างจาน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งเดี่ยวในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา ชลบุรี มีการผลิตสินค้าในแต่ละตัวจำนวน 2 ล้านเซตต่อปี มีพนังานทั้งสิน 3,200 คน

ส่วนทางภูมิภาคตะวันออกมุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวด้านอาหารทะเล และผลไม้ ของภาคตะวันออก ที่เป็นสินค้าหลักของทั้ง 9 จังหวัดในภูมิภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด More Food & Fun โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขและความสนุก ไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวของอาหาร และผลไม้ภาคตะวันออกปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของการกิน ควบคู่ไปกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายของภาคตะวันออก อาทิ เส้นทางอาหารทะเล เส้นทางผลไม้ ร้านคาเฟ่ต่างๆ เป็นต้น

ด้านนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า สำหรับ ททท.สำนักงานพัททยา จะวางกลยุทธ์ส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชลบุรีเพิ่มมากขึ้น ผ่านการทำโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ โครงการ More Bleisure เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม จัดประชุม อบรม สัมมนา และโครงการ Lady’s Wanderlust เน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง, กลุ่มครอบครัว และกลุ่มคนรุ่นใหม่