-ชุมชนสาธารณสุข

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมสาธารณสุขเคลื่อน ออกให้บริการประชาชนเชิงรุก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่สำนักสงฆ์หนองอ้อ (22 ธ.ค.63) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ด้วยการให้บริการเชิงรุก ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทั้ง 42 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา โดยมีโรงพยาบาลจอมเทียน มิตรไมตรีคลีนิค

สำหรับกิจกรรในวันนี้ประกอบไปด้วย บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปาก เอ็กซเรย์ปอด ตรวจหาความผิดปกติของทรวงอก-และโรควัณโรค ตรวจสุขภาพช่องท้อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ กายภาพบำบัด ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจวัดสายตา ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การฝึกเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ความรู้โภชนาการอาหารปลอดภัย กิจกรรมเกมส์ให้ความรู้ และแจกของรางวัล บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีบริการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำขยะอินทรีย์ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาอีกด้วย