+กีฬา

นักวิ่งทั่วชลบุรี ร่วมวิ่งการกุศล SVT Srisuvit Fun Run2020

ที่โรงเรียนศรีสุวิช ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (20 ธ.ค.63) ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช ประธานจักการแข่งขันฯเป็นประธานเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล ในรายการ ” Srisuvit Fun Run2020 Charity For Kids เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นส.ไพรชิตร ประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯศูนย์พัทยา นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายสุดสาคร กลิ่นมี นักมวยระดับประเทศ ผู้ครองแชมป์หลายรายการ เจ้าของค่ายมวยสุดสาคร พัทยาร่วมเปิดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยสมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช, ชมรมอาสาสมัครและคณะนักวิ่งในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมฯซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯกิจกรรมดังกล่าวนับพันคน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนศรีสุวิช การจักการแข่งขันครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รุ่น ด้วยกันคือ 1.รุ่น MOOMER อายุ 60 ปีขึ้นไป 2. รุ่น X-RUN อายุ 40-59 ปี 3. รุ่น Y-RUN อายุ 19-39 ปี 4. Z-RUN อายุ 18 ปีขึ้นไป ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และ 5.รุ่นจิ๋วCharity For Kids

สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย