วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

บช.ปส.เปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2

ที่ห้องประชุมโรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูตำรวจ D.A.R.E. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

พันตำรวจเอก ธนกร ดลธนากานต์ ผู้กำกับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรม กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินโครงการศึกษา เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) จึงจัดให้มีการเพิ่มศักยภาพให้แก่ ครูตำรวจ D.A.R.E. ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเกิดทักษะ รับทราบองค์ความรู้ใหม่ สำหรับการเข้าสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และวิธีการปฏิเสธให้แก่นักเรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด และด้านสังคม
ข่าว/ภาพ – สิริกิริยา