เมืองพัทยาให้การต้อนรับทูตพาณิชย์ออสเตรเลีย

เมืองพัทยา (2 ธ.ค. 63) เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหาร นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ Ms.Karen Surmon ทูตพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ประจำสำนักงานการพาณิชย์ และการลงทุนออสเตรเลีย ที่มีหน้าที่ส่งเสริมทางด้านธุรกิจ การศึกษา และการลงทุนระหว่างประเทศ พร้อม Mr.Ed Sanderson ผู้อำนวยการบริษัท Populous Pty Ltd.ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการวางแผนและการออกแบบสนามกีฬา ศูนย์ประชุมต่างๆ ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อรับฟังแนวทางนโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับงาน SEA Games 2025 ซึ่งเมืองพัทยาจะเป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ บ. Populous Design มีความสนใจที่จะนำเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผลงานที่ผ่านมา อาทิ สนามกีฬา London Olympics สนามกีฬา SEA Games 2019 ของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนแผนงานที่อาจจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา Smart City เมืองพัทยา เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกันต่อไป
ข่าว-อธิบดี บุญชารี