เมืองพัทยา เตรียมจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี 29 พ.ย.นี้

ตามที่เมืองพัทยา กำหนดจัดพิธีทำบุญเนื่องใน “วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 12.00 น. โดยจะมีพิธีทำบุญทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมวางพวงมาลาให้กับรูปปั้นจำลองของนายปริญญา ชวลิตธำรง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เพื่อก่อสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้มาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยระดมหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรถฉีดน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด ทำความสะอาดสถานที่จัดพิธี พร้อมตกแต่งสถานที่บริเวณภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคาร 1 เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนจะถึงวันจัดทำบุญ วันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 42 ปี

สำหรับเมืองพัทยาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ.