ภาพข่าว

นายกเมืองพัทยาร่วมงานเมาลิดมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี

ที่มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซอยสยามคันทรี่คลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่12 พ.ย.2563 นายสุมาน สุไลมาน อิหม่ามประจำมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี และพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานวันเมาลิด หรือวันประสูติของท่านนาบี มูฮัมหมัด เพื่อแสดงความรำลึกถึงมหาศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม

ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษาเมืองพัทยา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ทางมัสยิดจัดขึ้น โดยในงานได้มีการกล่าวโวหารสดุดีถึงประวัติของท่านนาบี มูฮัมหมัด ทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยจะใช้หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่าน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศาสดา

นอกจากนี้ยังมีการอ่านมหาคัมภีร์อัล-กุลอ่าน และการอ่านดูอาขอพรจากอัลเลาะห์ หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วก็เป็นการทำบุญกินเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมาก.