+ชุมชนพัฒนาสังคม

ศูนย์ธารชีวิต คณะศรีชุมพาบาลฯ จัด Talk Show โดยพระนักเทศน์ชื่อดัง

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (12 พ.ย.63) นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Talk Show วิตามิน SEE FOR FIFE ซึ่งจัดโดยศูนย์ธารชีวิต คณะศรีชุมพาบาล ประเทศไทย

ซิสเตอร์ปิยฉัตร บุญมูล ผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิตสตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการขจัดความรุนแรง และโครงการต่อต้านการค้ามนำษย์ พร้อมด้วยซิสเตอร์อภิญญา ศรจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิตเด็กและผู้รับผิดชอบโครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก กล่าวถึงที่มาของของศูนย์ธารชีวิต นี้ว่า ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531 ภายใต้การดำเนินงานของนักบวชหญิงคาทอลิก (คณะศรีชุมพาบาล ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์ ให้ความช่วยเหลือเยาวสตรี และสตรีกลุ่มเปราะบาง ขาดโอกาส และกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อยการค้ามนุษย์ โดยจัดการเรียนการสอนวิชาชีพต่างๆ อย่างวิชาชีพนวด เสริมสวย จิวเวอรี่ รวมถึงสอนภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน รวมทั้งภาษาไทย ซึ่งในแต่ละเดือนยังมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมพลัง ให้คำปรึกษาอยู่ที่ 120 – 150 คน/วัน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากมีพิธีรับมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จวิชาชีพนวดแผนไทยแล้ว ยังมีการจัด Talk Show บรรยายธรรมะ เรื่อง “วิตามินซีเพื่อชีวิต” โดยพระนักเทศน์ชื่อดัง “พระมหาสมปอง” นอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อแล้ว ยังได้ธรรมะสอนใจและความสนุกสนานอีกด้วย

ข่าว อธิบดี บุญชารี
ภาพ ณัฐภัทร บุญชารี