-เศรษฐกิจ

อำเภอบางละมุงผนึกแบงก์กรุงไทย ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย เปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่งนอกสถานที่

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป และผู้ประกอบการรายย่อย ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย อย่างน้อย 100,000 ร้านค้า เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 60,000 ล้านบาท ส่งผลให้จีดีพีขยายตัว 0.18%

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พ.ย2563 ที่ วัดธรรมสามัคคี นายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง ฝ่ายความมั่งคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพัทยา เดินทางมาให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เป็นการอำนวยความสะดวกในลงทะเบียน สร้างโอกาส เพิ่มรายได้พ่อค้า-แม่ค้าในพื้นที่อำเภอบางละมุง ได้เข้าถึงมาตรการรัฐ ไม่พลาดโอกาสสร้างรายได้ช่วงปลายปี โดยธนาคารได้สนับสนุนข้อมูล บูธ และเจ้าหน้าที่ในการแนะนำขั้นตอนต่างๆ ซึ่งตลอดวันมีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในพื้นที่จำนวนมาก เดินทางมาร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจากการเปิดลงทะเบียนนอกพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ลานโพธิ์ ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ถึง 200 ร้านค้า

สำหรับโครงการคนละครึ่ง เป็นการร่วมจ่าย (Co-pay) ระหว่างประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและรัฐบาล โดยจะสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการต้องเป็นคนสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านคน ภาครัฐจะสนับสนุนโดยร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ไม่รวมสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและบริการต่างๆ 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’สำหรับประชาชน และแอปพลิเคชัน ‘ถุงเงิน’ สำหรับร้านค้า โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน คือตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2563