-บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

เมืองพัทยาเล็งขยายอีก 15 ชุมชน ร่วมโครงการชุมชนดูแลความสะอาดพื้นที่กันเอง แก้ปัญหาจนท.ไม่พอ

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงโครงการชุมชนดูแลชุมชน หลังจากที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ประสบปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ที่ทำหน้าที่ในการเก็บขยะและกวาดตามถนนสาธารณะและตามซอยต่างๆ แม้เมืองพัทยาเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่แล้ว แต่กลับไม่มีผู้มาสมัคร ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีอู่ ต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับไปทำความสะอาดตามชุมชนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างตามถนนหนทางต่างๆ ส่งผลถึงภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวดูไม่สะอาดสวยงาม

ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการชุมชนดูแลชุมชนขึ้น โดยที่ผ่านมาเริ่มนำร่องไปแล้ว 4 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาว่าจ้างตัวแทนชุมชนเข้ามาทำความสะอาด ทำหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ที่เมืองพัทยาจ้าง แต่จะมีความพร้อมมากกว่าตรงที่รู้จักพื้นที่ของชุมชนตัวเองว่ามีจุดบกพร่องตรงใด พร้อมสามารถขอความร่วมมือคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองด้วย

ที่ผ่านมาพบว่า 4 ชุมชน มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ นอกจากให้คนในชุมชนดูแลกันเองแล้วยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ว่างงานในยุคโควิด-19 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย และเตรียมเปิดรับอีก 15 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับประชาชนที่ว่างงานในขณะนี้ต้องการมีรายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชนเมืองพัทยา.