+การเมือง

เริ่มแล้ว!การสมัครเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.ชลบุรี วันแรกคึกคัก

ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม (2 พ.ย.63) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดให้เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ซึ่งได้เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในวันแรกมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีสมัคร จำนวน 2 คน โดยที่นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่พึ่งพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง ลงในนามเรารักชลบุรี ได้หมายเลข 1 ส่วนนางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ผู้สมัครหน้าใหม่ ที่รู้จักในนามกลุ่มเช้นจ์ ชลบุรี ลงในนามคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2 โดยที่ทั้งสองฝ่าย มีกลุ่มกองเชียร์ มาเฝ้ารอเป็นจำนวนมาก เพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจ

สำหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กลุ่มเรารักชลบุรี ได้ส่งผู้สมัครลงแค่ 41 เขต โดยเว้นเขตอำเภอบ่อทอง ส่วนกลุ่มคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต จำนวน 42 เขตเลือกตั้ง ทำบรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้มีสมัครอิสระ เข้าร่วมเป็นสีสัน เป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดผู้สมัครกว่า 100 คน โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี