-ศาสนา/วัฒนธรรม

ครอบครัวโขนแจ่ม นำชาวพุทธศาสนิกชนร่วมบุญถวายกฐินสามัคคี วัดบุณย์กัญจนาราม

ที่ ศาลาการเปรียญ วัดบุณย์กัญจนาราม ครอบครัวโขนแจ่ม นำโดยนายเสนาะ นางอังคณา โขนแจ่ม นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บริษัทบ้านอำเภอเทรดดิ้ง บริษัท บีเอซี คอนกรีต จำกัด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รอง นายกเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และพุทธศาสนิกชนชาวพัทยา ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563

ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะร่วมถวายกฐิน แด่พะสงฆ์ ได้มีการแห่องค์กฐินรอบพระอุโบสถ 3 รอบ หลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายผ้ากฐิน โดยมีพระปลัดสุทัศนะ สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดบุณย์กัญจนาราม นำคณะพระภิกษุ ร่วมพิจารณาองค์กฐินสามัคคี สำหรับยอดเงินการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดปัจจัยทั้งสิ้น 2 ล้านกว่าบาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถาวรวัตถุ จรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

สำหรับประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนไทยมีมาช้านาน โดยมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน กฐินมีกำหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน.