+ชุมชน

ศูนย์ธารชีวิต จับมือทุกภาคส่วนในพัทยา จัดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิทิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน รักษาราชการแทนผู้กำกับ สภ.เมืองพัทยา นางสาวพุทธพร ศรีไตรรัตน์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ภาค 2 นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ รองผู้ว่าการภาค 17 ซอนต้าสากล และนาง จินตนา จันทร์สังสรรค์ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 8 ร่วมการเสวนาเกี่ยวกับ ระดับความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย ยุค 4.0 และมาตรการของภาครัฐ

สำหรับการจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับ ระดับความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในประเทศไทย ยุค 4.0 และมาตรการของภาครัฐ ในครั้งนี้ เนื่องจากสถิติความรุนแรงในประเทศไทย พบว่า ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายจิตใจวันละไม่น้อยกว่า 7 คน และแจ้งความร้องทุกข์สูงถึงปีละ 30,000 คน (ที่มาเว็ปไซต์ bltbangkok.com โดย donnaya suvetwethin พฤศจิกายน 2561)

ทั้งนี้เดือนพฤศจิกายนถือเป็นเดือนรณรงค์ยติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ศูนย์ธารชีวิต ร่วม เมืองพัทยา และสโมสรซอนต้า กรุงเทพฯ 8 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหา ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมถึงบุคคลในครอบครัว อีกทั้งเพื่อช่วยลดกระแสการทำร้ายในเด็กและสตรีมชในสังคมไทยและสร้างภาคีเครือข่าย ประสานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนต่อไป.